ТЕСТОВИ И ЗБИРКЕ


Завршни тестови на крају основног образовања и васпитања

Тестови:

школска година 2013/14школска година 2012/13
школска година 2011/12
школска година 2010/11


Извор: Сви задаци су преузети из Збирке задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије коју је приредио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије за издавача Привредно друштво “Просветни преглед” д.о.о. Београд.